Masterise homes khai trương căn hô mẫu Masteri Centre Point và Lumiere Boulevard tại The Global City Sales Gallery
Categories Sự kiện Masterise Homes

Masterise Homes khai trương căn hộ mẫu tại The Global City Sales Gallery

Tại The Global City Sales Gallery, sự kiện Masterise Homes diễn ra tuần lễ khai trương căn hộ mẫu Masteri Centre Point, căn hộ mẫu Lumière Boulevard chính thức mở cửa chào đón khách hàng đến tham quan không gian sống thực tế từ ngày 20/05 - 27/5/2023. Xem thêm “Masterise Homes khai trương căn hộ mẫu tại The Global City Sales Gallery”