LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để được hỗ trợ tư vấn thông tin
&
Đặt hẹn tham quan dự án THE GLOBAL CITY

Head Office

GỬI LỜI NHẮN CHO CHÚNG TÔI

Mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng kịp thời

  The Global City - Tabal Master

  Hotline 24/7

  Tabal Master
  Phone: + 84 911 86 87 88
  Email: [email protected]

  Văn Bảo Tabal Master

  Salprion Bảo

  Sales Manager
  Phone: + 84 911 86 87 88
  Email: [email protected]

  Anh Thư - Tabal Master

  Anh Thư

  Sales Assistant
  Phone: + 84 911 86 87 88
  Email: [email protected]